ТЪКАННА БАНКА БУЛГЕН

ТЪКАННА БАНКА БУЛГЕН

ул. Христо Благоев 25, ниво минус едно
София,
България
23.2949416
42.6918732
UserLikes
Име: ТЪКАННА БАНКА БУЛГЕН
Адрес: София, ул. Христо Благоев 25, ниво минус едно
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bulgen.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Друго хуманно здравеопазване
Дейност:

Съхраняване на стволови клетки

Ключови думи: стволови клетки, клетки, булген, дете, бебе
 • Дейности


  Общи положения
  В БУЛГЕН се извършват изброените по-долу дейности и предлагани услуги. Методиките за работа могат да се променят в процеса на работа, в зависимост от препоръките на производителя на дадено оборудване/апаратура или на даден консуматив/реактив. Методиките могат да бъдат променяни и с цел повишаване на надеждността и/или други съображения от медицински/технически характер. Методиките могат да бъдат променяни и при промяна на действащата нормативна уредба. Нови дейности се въвеждат от Изпълнителния директор след одобряване от Съвета на директорите.

  Консултации
  Извършване на консултации/промоциране относно целесъобразността на съхранението за продължителен период от време на стволови клетки, перспективите и възможностите за тяхното използване. Извършва се по ред и начин определен в Наръчника по качество на БУЛГЕН.

  Пробовземане
  Пробовземане на биологичен материал. Извършва се или от служители на БУЛГЕН или от подизпълнители (лекари, болници) по ред и начин определен в Наръчника по качество на БУЛГЕН.

  Транспортиране
  Транспортиране на взетия биологичен материал. Извършва се или от служители на БУЛГЕН или от подизпълнители по ред и начин определен в Наръчника по качество на БУЛГЕН.

  Изследвания
  Извършване на специфични и специализирани изследвания свързани с оценката и анализа за целесъобразността и възможностите за използването на биологичния материал и неговото по нататъшно обработване и съхранение. За част от необходимите изследвания се допуска използването на подизпълнители. Всички тези дейности се извършват по ред и начин указан в Наръчника по качеството на БУЛГЕН.

  Обработка
  Извършване на обработка на биологичния материал свързана с неговата подготовка за продължително съхранение при специални условия.

  Извършване на подготовка на замразения биологичен материал за неговото предаване на клиента при поискване от последния.

  Дейностите по обработката се извършват по ред и начин указан в Наръчника по качество на БУЛГЕН.

  Съхранение
  Продължително съхранение на обработения биологичен материал при специални условия. Извършва се по ред и начин указан в Наръчника по качество на БУЛГЕН.


 

Открийте ни в Google+